Floor Price Fund

Adres: 0x4C38c944D10a13865ef40E55e37c496b1EAF5bF6

NEU tokenı, bir Floor Price Fund'a sahiptir. Floor Price Fund, NEU token fiyatını desteklemeye yardımcı olur ve nGLP vault v2 güncellemesi ile Floor Price güncellenmiştir: $0.65 (listeleme fiyatı) -> $1.

Şu anda Floor Price Fund'da bulunan fonlar, düzenli olarak yönetilecek ve sürekli bir gelir akışı oluşturmak üzere bileşiklenecektir.

  • %90'ı nUSDC vault'a konuşlandırılacak.

  • %10'u, tetikleme fiyatında fonu hemen konuşlandırmak üzere rezerve edilecektir."

*Floor Price Fund'ın nUSDC'sinden elde edilen esNEU ödülleri yakılacaktır.

Bu Fon, piyasa fiyatı 48 saat boyunca Floor Price'ın altında tutulduktan 24 saat sonra NEU tokenlarını geri almak için kullanılacaktır. Tek seferlik maksimum alım limiti (tavan), fonların %10'una eşittir.

Örneğin, eğer

  • NEU token'ın listeleme fiyatı $1'dir

  • Halka arzdan sonra $60k Floor Price Fund'a yönlendirilir

  • NEU token fiyatı 1 Ocak 15:00'te $1'den $0.98'e düşer ve 3 Ocak 15:00'e kadar $1'in altında kalır

Floor Price Fund, listeleme fiyatı ($1) ulaşılana veya fonlar tamamen kullanılana kadar NEU tokenlarını geri almak üzere 3 Ocak ~ 4 Ocak döneminde kullanılacaktır.

Floor Price Fund ile geri alınan NEU, ek gelir oluşturmak üzere stake edilecektir.

After all the funds are used, there would be no buybacks occurring from this fund. However, do not worry! Neutra Finance has the NEU Burner policy to make NEU deflationary.

Tüm fonlar kullanıldıktan sonra, bu fondan herhangi bir geri alım yapılmayacaktır. Ancak endişelenmeyin! Neutra Finance, NEU'yu deflasyonist yapmak için NEU Burner politikasına sahiptir.

Last updated