Token Dağılımı

$NEU'nun toplam arzı 6 milyon olup, aşağıdaki gibi dağıtılmıştır:

  • %10 Public: Kamu dağılımının %40'ı $NEU için POL'u seed etmek, %30'u çekirdek katkıda bulunanlara dağıtılmak ve %30'u Treasury'ye ayrılmak üzere kullanılacaktır.

  • %35 esNEU Reward: esNEU ödülü, token stakerlarına dağıtılır. Bu NEU, bir yıl süreyle kilitlenmesi gerektiği için likit değildir. Emisyonlar, toplam $NEU arzının yıllık maksimum %2'sini sınırlayacak ve değişebilir olacaktır. (Kullanıcıların stake etmesi veya vest etmemeyi seçmesi durumunda %35'in tamamının NEU olması çok olası değildir.)

  • %3 Advisor: Bu dağılım, danışmanların projeye katkıları için tazmin etmek üzere kullanılacak ve 36 aylık lineer bir vesting süresi olacaktır.

  • %37 Treasury: Treasury dağılımı, POL, pazarlama, gelecekteki denetimler, topluluk ödülleri ve işletme için kullanılacaktır.

  • %10 Core contributors: Bu dağılım, Neutra Finance'ın çekirdek katkıda bulunanlarına dağıtılacak ve 24 ay süreyle lineer olarak vested edilecektir.

  • %5 Partnership: Bu dağılım, Neutra Finance ekosistemine fayda sağlayan stratejik ortaklıklar ve işbirlikleri kurmak için kullanılacak ve 36 aylık lineer bir vesting süresi olacaktır.

Last updated