Uniswap V3 DN Strategy (Yakında)

Genel Bakış

Uniswap V3, LP'lerin 4000x'e kadar sermaye verimliliği ile likidite sağlamalarına olanak tanır, sermayeleri üzerinden daha yüksek getiriler elde eder. Ancak, kullanıcılara belirli bir fiyat aralığında likidite sağlama olanağı tanıdığı için, fiyat bu aralıktan saparsa, kullanıcılar diğer AMM DEX modellerine göre daha yüksek impermanent loss riski yaşama eğilimindedir. Bu özellik nedeniyle, Uniswap V3'teki LP'ler sık sık fiyat aralıklarını ayarlama gereksinimi duyar.

Planlarımız, bunu Uniswap V3 Piyasa Nötr Strateji Vault'una daha da geliştirmektir.

Uniswap V3 Piyasa Nötr Strateji Vault aracılığıyla kullanıcılar

  1. Optimal fiyat aralığında likidite sağlayabilir.

  2. Likidite çiftine giren volatil varlığı, piyasa nötr maruziyet elde etmek için ödünç alabilir.

  3. Otomatik olarak fiyat aralıklarını ayarlar ve varlıkları yeniden dengeler.

Bir likidite çiftinden bir varlık ödünç almanın etkisi, o varlığı kısa satmanın etkisine eşittir.

Yakında!

Strateji vault'larımıza daha da derinlemesine geliştikçe detaylar hakkında daha fazla bilgi yakında gelecek!

Last updated