Statistics Sayfası

nGLP Price Composition (nGLP Fiyat Bileşimi)

Bu grafik, nGLP fiyatının genel bileşimini gösterir.

 • nGLP Price: $ değerinde toplam GLP ödülü.

 • Trader PnL: $ değerinde toplam esNEU ödülü.

 • Delta Spread: GLP Ödülü ve esNEU Ödülü'nün kümülatif toplam $ değeri.

 • Total Delta: Verilen zamandaki Net Trader PnL ve Delta Spread değerleri.

Rewards (Ödüller)

Bu grafik, nGLP vault ödüllerinin (APR) nasıl oluştuğunu gösterir.

 • GLP Rewards: $ değerinde toplam GLP ödülü.

 • esNEU Rewards: $ değerinde toplam esNEU ödülü.

 • Cumulative Rewards: GLP Ödülü ve esNEU Ödülü'nün kümülatif toplam $ değeri.

Total return per nGLP (nGLP Başına Toplam Getiri)

Bu grafik, ödüllerle ve ödülsüz nGLP fiyatı arasındaki farkı gösterir.

 • nGLP + Rewards: Dağıtılan ödüllerle nGLP fiyatı ($ değerinde).

 • nGLP: Ödüller hariç olmak üzere verilen zamandaki nGLP token fiyatı.

TVL AUM

 • TVL: Kasaya yatırılan fonların toplam $ değeri.

Delta

Bu grafik, nGLP kasasının maruz kaldığı delta bileşenini gösterir.

 • Trader PnL: GMX üzerindeki tüm pozisyonların PnL'si. Pozitif sayı, nGLP kasasının kar elde ettiği anlamına gelir.

 • Delta Spread: nGLP kasasının piyasa maruziyetinin toplam $ değeri.

 • Cumulative Total Delta: Zaman içindeki Net Trader PnL ve Delta Spread değerleri.

Rebalancing cost (Yeniden dengelenebilme maliyeti)

Bu grafik, yeniden dengelenme sırasında maliyetin tarihini ve bileşenlerini gösterir.

 • Open Fee: Yeniden dengelenme sırasında GMX'te pozisyon açmak için harcanan $ değeri.

 • GLP Trade Fee: Yeniden dengelenme sırasında GMX'te GLP almak/satmak için harcanan $ değeri.

 • Rebalance Fee (Cumulative): Yeniden dengelenme sırasında toplam açık ücret ve GLP ticaret ücretinin kümülatif $ değeri.

Last updated